Editare de carte

Asociația își propune editarea unor lucrări de specialitate, materiale rezultate din demersurile proprii de cercetare, dar și cele aparținând altor cercetători.