Proiecte

Esploro bibliografic

Programul Esploro bibliografic își propune să realizeze o bibliografie online care să cuprindă lucrări și publicații periodice de specialitate din științele umaniste.

Esploro bibliografic este un catalog care cuprinde fișe bibliografice ale lucrărilor aparținând unor autori români sau străini, apărute între 1990 si 2018, în România sau în afara ei, dar care, prin tematica lor, au legătură cu acest spațiu.

Esploro bibliografic oferă posibilitatea de a căuta rapid referințele bibliografice după termeni cheie, inclusiv autori, editori, coordonatori, teme și periodice.

 

Harta patrimoniului cultural românesc

Proiectul are ca scop realizarea unei hărți interactive, disponibilă online, care să ilustreze răspândirea și o serie de particularități ale câtorva dintre valorile patrimoniului cultural românesc, în perspectivă sincronică și diacronică și ținând cont de prevederile naționale și internaționale privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial.

Harta patrimoniului cultural românesc este un proiect de editare digitală, care generează conținut multimedia (de la punct cartografic la fotografie și video) și care sistematizează un amplu volum de informație, care prezintă situația fenomenului la zi. Realizează digitizarea unor materiale inedite din arhive personale, arhive de stat, din surse bibliografice, pe care le face accesibile imediat publicului, cercetătorilor, organizațiilor mondiale de monitorizare a valorilor de patrimoniu imaterial și entităților cu scop cultural locale și naționale.